Upravljanje inovacijama Brzi kviz 1

10 Questions
Time 0:30:00 (h:m:s)

Lista pitanja

  • Jedan od ključnih faktora koji određuje isplati li se zakonski zaštititi vaša inovacija je

  • Koliko vrsta patenata postoji?

  • Razlika između dizajn patenata i funkcionalnog patenata je

  • Koju razinu inovacije je najteže zaštititi zakonom?

  • Svaka inovacija je dobra

  • S obzirom na komercijalni uspjeh morate gledati na

  • Prilikom procjene vrijednosti inovacija nikada ne biste trebali istovremeno procjenjivati i rizik od neuspjeha

  • Sve inovacije mogu biti zakonom zaštićene

  • Patent štiti

  • Tehnički uspjeh zahtjeva razmatranje