Upravljanje inovacijama Brzi kviz 3

10 Questions
Time 0:30:00 (h:m:s)

Lista pitanja

  • Inovatori se mogu opisati kao usamljeni geniji koji dolaze s briljantnim idejama

  • Inovacije rješavaju probleme koje inače čine naš život manje djelotvornim i učinkovitim

  • Inovacija

  • Neke su inovacije

  • Mnogi ljudi za sebe smatraju da nisu kreativni kada u činjenici zapravo jesu

  • Biti sposoban prepoznati uzorke ključni je faktor kreativnosti, ovo se ne može naučiti

  • Kreativnost je zamisao o nečem što prije nije postojalo i potpuno je novo

  • Jedan od čimbenika koji sprječavaju inovativnosti su ograničenja s kojima se inovativnost suočava

  • Jedan od čimbenika koji utječe na tehnički uspjeh

  • Jedan od čimbenika koji utječe na komercijalni uspjeh je