Razine inovativnosti Brzi kviz 1

7 Questions
Time 0:30:00 (h:m:s)

Lista pitanja

  • Pri izradi poslovnog pristupa inovaciji, konkurencija utječe na

  • Biti kreativan ne zahtjeva da

  • Na pragu smo jedne nove revolucije s obzirom na način na koji radimo i s obzirom na automatizaciju koja mijenja način na koji rade osobe poput računovođa i farmaceuta.

  • Kako bi uspješno proveli inovaciju, treba postojati tijek do kreativnosti do ishoda odnosno rezultata. U cilju provedbe uspješne inovacije postoji određeni put od kreativnosti do ishoda. Ovaj tijek podupire…

  • Ekonomske promjene koje su dovele do inovacija u našim životima su:

  • Kreativnost je sinonim za inovativnost; Kreativnost postoji samo uz inovativnost

  • Inovativne promjene umanjuju mogućnost za poduzetništvo