Djelovati inovativno Brzi kviz 1

10 Questions
Time 0:30:00 (h:m:s)

Lista pitanja

  • Kreativni tipovi o kojima smo raspravljali su:

  • Znatiželja se definira kao

  • Imamo potrebu da budemo kreativni jer

  • Postoje

  • Trenutno ulazimo u

  • Dvije Nussbaum-ove kreativne kompetencije su:

  • Inovacija je kada

  • Ljudi imaju tendenciju da potraže najlakši i najjednostavniji za nešto učiniti

  • U svom videu o kreativnosti, Dale Dougherty tvrdi da samo neki ljudi mogu biti kreativni

  • Umjetnička sposobnost i kreativnost su ista stvar