Što je inovativnost/inovacija? Brzi kviz 2

10 Questions
Time 0:30:00 (h:m:s)

Lista pitanja

  • Koja izjava najbolje opisuje odnos između inovacije, izuma i znanosti?

  • Jedan čimbenik vezan za inovativnost je zabluda. Koji?

  • Naša želja za prevladavanjem nelagoda koje imamo u životu nas dovodi do inoviranja.

  • Inovacije

  • Većina inovacija nastaje kada inovator radi sam

  • Inovacije su bitne jer volimo stalno imati nove proizvode

  • Koja izjava je netočna

  • Da bi inovacija bila uspješna, samo se trebaju poklopiti prave stvari na pravom mjestu u pravo vrijeme.

  • Pokretači promjene koji vode do inovacija su:

  • Inoviranje je teško jer